Hlavní Menu
Anketa
Líbí se vám nové webové stránky Pusté Polomi ?
 
Sledování
Úvodní stránka arrow Plánovaná výstavba / územní plán arrow Územní plán
Územní plán

Na této stránce naleznete textové a výkresové části Územního plánu Pusté Polomi, jenž vstoupil v platnost v roce 2011.

uzemni_plan.jpg

Textová část:

Textová část územního plánu

Odůvodnění územního plánu

Výkresová část:

I.1 Výkres základního členění území

I.2 Hlavní výkres

I.3 Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.1 Koordinační výkres

II.2 Výkres širších vztahů

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.4 Výkres technické infrastruktury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna č.1 územního plánu Pustá Polom

I. ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ POLOM - textová část

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ POLOM - textová část

I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

I.2 HLAVNÍ VÝKRES

I.3 VÝKRES VEŘEJNĚ PRSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A SANACÍ

II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES

II.2 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

II.3 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

 

 

 

 

 

 

 

Nový Územní plán obce Pustá Polom byl pořízen s podporou dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80% celkově vynaložených uznatelných nákladů 381.120,-- Kč, schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom 23.2.2011 vydáním opatřením obecné povahy č. 1/2011 s nabytím účinnosti územního plánu 14.3.2011.