Hlavní Menu
Anketa
Líbí se vám nové webové stránky Pusté Polomi ?
 
Sledování
Úvodní stránka arrow Plánovaná výstavba / územní plán arrow Územní plán
Územní plán

Na této stránce naleznete textové a výkresové části Územního plánu Pusté Polomi, jenž vstoupil v platnost v roce 2011.

uzemni_plan.jpg

Textová část:

Textová část územního plánu

Odůvodnění územního plánu

Výkresová část:

I.1 Výkres základního členění území

I.2 Hlavní výkres

I.3 Výkres věřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.1 Koordinační výkres

II.2 Výkres širších vztahů

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.4 Výkres technické infrastruktury

Nový Územní plán obce Pustá Polom byl pořízen s podporou dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 80% celkově vynaložených uznatelných nákladů 381.120,-- Kč, schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Pustá Polom 23.2.2011 vydáním opatřením obecné povahy č. 1/2011 s nabytím účinnosti územního plánu 14.3.2011.