Hlavní Menu
Anketa
Líbí se vám nové webové stránky Pusté Polomi ?
 
Sledování
Úvodní stránka arrow Plánovaná výstavba / územní plán arrow Kanalizace a ČOV
Kanalizace a ČOV

Vážení občané,

na této stránce se můžete seznámit s výstavbou čističky odpadních vod a splaškové kanalizace

ČOV a kanalizace II. etapa

Situační výkres širších vztahů

Celkový situační výkres - díl č.1

Celkový situační výkres - díl č.2

 

ČOV a kanalizace I. etapa

Textová část

 

Kanalizace:

Přehledná situace

Celková situace stavby - díl č. 1

Celková situace stavby - díl č. 2

Celková situace stavby - díl č. 3

 

Čistírna odpadních vod

Schéma odlehčovací komory

ČS na stokové síti

Dispoziční řešení ČOV

Bilanční schéma ČOV

Přehledný podélný profil ČOV

Objekt ČOV - pohledy

Objekt ČOV - půdorys 1.NP

Objekt ČOV - půdorys 2.NP