Hlavní Menu
Anketa
Líbí se vám nové webové stránky Pusté Polomi ?
 
Sledování
Úvodní stránka arrow Obecní úřad arrow Organizační struktura arrow Stavební úřad
Stavební úřad

 

 

 

 

Správní obvod Obecního úřadu Pustá Polom, jako stavebního úřadu, je vymezen dle Sdělení ministerstva pro místní rozvoj územím obcí :

Hlubočec, Kyjovice, Pustá Polom, Těškovice

 

Úřední dny a hodiny :

Pondělí : 8:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00

Středa : 8:00 - 12:00 ; 13:00 - 17:00

 

Pracovníci úřadu :

vedoucí stavebního úřadu - Murínová Ilona (tel. 553 666 956)

referent stavebního úřadu - Bc. Aleš Onderka (tel. 553 666 953)

 

Informace :

S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.


Stavební úřad vykonává tyto činnosti:

zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn, zejména:

= poskytuje územně plánovací informace
= vede územní řízení  :
- o umístění stavby
- o změně využití území
-  o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
- o dělení nebo scelování pozemků
- o ochranném pásmu
- o chráněném území nebo ochranném pásmu
= řeší povolení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
    ve stavebním řízení, příp. ve zkráceném stavebním řízení
= posuzuje ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích
   prací
= řeší užívání staveb, tj. vydává kolaudační souhlas, předčasné užívání
   stavby, zkušební provoz
= povoluje nebo nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a
    zařízení
= provádí činnost stavebního dozoru a vykonává s tím související
    kontrolní prohlídky staveb, řeší nutné zabezpečovací práce, nezbytné  
    úpravy apod.
= vede řízení a zpracovává rozhodnutí týkající se přestupků a
   správních deliktů právních osob a podnikajících fyzických osob

 

Formuláře žádostí :

Žádost o vyjádření k sítím on-line – služba e-UtilityReport

Formuláře žádostí podávané podle nového stavebního zákona

 dle vyhláška č. 503/2006 Sb.


 

Nové formuláře dále najdete na internetové adrese :
http://www.mmr.cz/index.php?show=001025023