Hlavní Menu
Anketa
Líbí se vám nové webové stránky Pusté Polomi ?
 
Sledování
Úvodní stránka arrow Obecní úřad arrow Povinné informace arrow Poskytnuté informace
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

 

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 11.09.2017 - Informace o sociálním bydlení
1213_2017

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 17.08.2017 - Informace o problémech se škodlivými ptáky
1080_2017

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 28.06.2017 - informace o zajištění zpětného odběru odpadů a třídění odpadů
880_2017

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 27.03.2017 - informace o třídění odpadu
417_2017

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 21.02.2017 - investičn plány obce na rok 2017
278_2017

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 02.02.2016 - investiční plány obce na rok 2016
153_2016

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 13.03.2015 - informace o aktuálně používaném právním programu
298_2015

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 09.01.2015 - informace o investičních plánech obce pro rok 2015
40_2015

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 18.06.2014 - informace o investičních plánech obce pro rok 2014.
967_2014

Předmět žádosti:

Žádost ze dne 04.06.2014 o stavbách, které budou umístěny na parcelách a na využití parcel ve vlastnictví obce č. 493, 492, 491 a 490.
831_2014

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 08.08.2013 o nakládání s odpady
2013_1466

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 01.02.2013 o investičních plánech obce pro rok 2013
2013_144

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 24.02.2012 o investičních plánech obce, které jsou plánovány na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.
Poskytnuté informace
2012 208

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 02.01.2012 o investčních plánech, které jsou spojeny s řešením bezbariérovosti.
Poskytnuté informace:
2012 0029

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 28.02.2011 o investičních plánech obce za rok 2011.
Poskytnuté informace:
2011_313

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 22.02.2010 o investičních plánech obce za rok 2010.
Poskytnuté informace:
2010_0216

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 27.10.2010 - zda proběhlo místní referendum v době od 24.11 1990 do 30.06.2006
Poskytnuté informace:
2010_1315

Předmět žádosti:
Dokumenty vydané stavebním úřadem, které byly umístěny na úřední desce v období od 01.11.2008 do 30.11.2008 a informace k zaslaným dokumentům, a to o žadateli, druhu stavby, o datu vydání dokumentu, o lokalizaci stavby nebo změny stavby. Poskytnuté informace:
Na základě žádosti ze dne 01.12.2008 Obecní úřad Pustá Polom, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst.1 písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádku (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů sděluje: Požadované dokumenty za období od 01.11.2008 do 31.11.2008, v nichž jsou rovněž uvedeny i informace o žadateli, druhu stavby ...atd., se nachází na webových stránkách Pusté Polomi www.pustapolom.cz, na úřední desce nebo v elektronickém archivu úřední desky a jsou stále dohledatelné a přístupné veřejnosti a to po dobu 1 roku.
Informaci zpracovala:
04.12.2008, Murínová Ilona, stavební úřad

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 12.01.2009 o informace k vydaným dokumentům ve dnech 01.12.2008 až 31.12.2008 stavebním úřadem Pustá Polom:
- stavební povolení
- územní rozhodnutí
- sloučené stavební a územní rozhodnutí
Poskytnuté informace:
Sdeleni 5_09

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 09.02.2009 o informace k vydaným dokumentům ve dnech 01.01.2009 až 31.01.2009 stavebním úřadem v Pusté Polomi:
- stavební povolení
- územní rozhodnutí
- spojené stavební a územní rozhodnutí
Poskytnuté informace:
Sdeleni 30_09

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 05.03.2009 o informace k vydaným dokumentům ve dnech 01.02.2009 až 28.02.2009 stavebním úřadem Pustá Polom.
Poskytnuté inforamce:
Sdeleni 45_09

Předmět žádosti:
Žádost ze dne 05.05.2009 - investiční akce plánované obcí
Poskytnuté informace:
Sdeleni 88_09

Předmět žádost:
Žádost ze dne 01.06.2009 o poskytnutí informace týdající se měsíčních odměn zastupitelů obce.
Poskytnuté informace:
Sdeleni 445_09