Hlavní Menu
Anketa
Líbí se vám nové webové stránky Pusté Polomi ?
 
Sledování
Úvodní stránka arrow Obecní úřad arrow Povinné informace arrow Výroční zprávy
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Výroční zpráva za rok 2017 2018_VZ

Výroční zpráva za rok 2016 2017_VZ

Výroční zpráva za rok 2015 2016_VZ

Výroční zpráva za rok 2014 2015_7.pdf

Výroční zpráva za rok 2013 2014_8

Výroční zpráva za rok 2012 2013_4

Výroční zpráva za rok 2011 2012 1

Výroční zpráva za rok 2010 2011_16

Výroční zprava za rok 2009 2010_10

Výroční zpráva za rok 2008 2009_01

Zásady upravující postup při poskytování informací Zasady